VIDEO

BMW - 65773424581 Bosch 0285001870 - 95640

Nếu bạn cần phải chỉnh sửa phần mềm cho đơn vị SRS này, bạn biết những gì một eeprom - MCU, bạn làm việc với một lập trình viên, vì vậy dịch vụ này chỉ dành cho bạn

loader

Xem chi tiết

Dịch vụ sẽ mất 5 phút cho sản phẩm này

9,93 €

Thêm thông tin

Sản phẩm này được thiết kế cho các kỹ thuật viên lập trình viên
Ở đây bạn có thể mua phần mềm của phần mềm thiết bị điều khiển túi khí

Tôi cân gi:

  • xoá hồ sơ tai nạn xe hơi

  • dữ liệu tai nạn rõ ràng từ Airbag Mô-đun

  • sửa đổi phần mềm thiết bị điều khiển túi khí

how_to_buy

Tôi phải làm gì bây giờ:

1. chèn một tập tin kích thước chính xác từ máy tính của bạn thành một hình vuông màu xanh
2. Thêm mục vào giỏ hàng
3. Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản
4. tiếp tục trả tiền

tập tin sửa đổi sẽ được gửi đến email đăng ký của bạn.

youtube_img_link